Duurzaam ondernemen

Als waardengedreven bedrijf stellen wij duurzaam ondernemen als hoogste doel. Dat komt tot uiting zowel in onze bedrijfsvoering als in onze producten.

Duurzaam ondernemen - bedrijfsvoering

Zonnepanelen Lieselot 05

Energie: We streven naar een zo laag mogelijk energieverbruik. Dit doen we bijvoorbeeld door slim te verlichten en verwarmen. Daarnaast gebruiken we in al onze vestigingen enkel groene stroom, waar mogelijk opgewekt door eigen zonnepanelen.

Laadpalen bij BOSS

Transport: We streven naar een zo laag mogelijk brandstofverbruik.

 • We hebben voor onze medewerkers een zeer stimulerend fietsbeleid opgezet.
 • De keuze voor elektrische bedrijfswagens, plug-in-hybrides en CNG-modellen wordt zeer sterk gepromoot.
 • Onze vrachtwagens worden zo optimaal mogelijk ingezet.
Water

Water: We streven ernaar om zo weinig mogelijk zuiver water te gebruiken, en om afvalwater zo proper mogelijk te houden.

 • We vangen hemelwater op voor sanitair gebruik.
 • We zuiveren ons afvalwater op 2 verschillende manieren.
 • We drinken gezuiverd kraanwater.
Bijen

Natuur: We streven ernaar om de natuur rondom ons zo weinig mogelijk te belasten, onder meer door

 • Groenbeheer zonder gebruik van pesticiden.
 • Aanleg van een groendak.
 • 2 bijenkasten op de hoofdzetel.
Maatschappij 1

Maatschappij: We streven ernaar om de maatschappij te ondersteunen. Zo hebben we jaarlijks een substantieel budget voor extra initiatieven die ten goede komen aan Mens en Milieu. Dankzij dit budget helpen we 4 vaste partners in hun dagelijkse werking.

 • Natuurpunt koepel Zuid-West-Vlaanderen, een team van gedreven vrijwilligers, maakt werk van meer en betere natuur.
 • Bond zonder Naam wil zoveel mogelijk mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar verbinden.
 • Vzw Victor biedt ambulante mobiele opvoedingsondersteuning aan voor personen met autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.
 • YOUCA, YOUth for Change and Action, is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Duurzaam ondernemen - producten

Lange levensduur

Lange levensduur: We streven naar duurzame producteigenschappen zodat er minder snel moet herschilderd worden. Daarvoor zijn tal van factoren van belang zoals slijtvastheid, kleurjuistheid, schrobvastheid, … Een transparante communicatie en gefundeerd advies helpt mee de keuze te bepalen voor het juiste product.

Maatschappij 3

Beperking van gevaarlijke grondstoffen: We springen heel bewust om met gevaarlijke grondstoffen zoals bv. solventen en biociden. De steeds strenger wordende wetgeving is daarin onze leidraad, maar we proberen daarop te anticiperen en altijd zo vroeg mogelijk om te schakelen naar de meest mens- en milieuvriendelijke verfformules.

Maatschappij 2

Alternatieve grondstoffen: BOSS paints heeft al stappen gezet in de richting van alternatieve en minder milieubelastende grondstoffen zoals bv. kalk en klei. De bindende en dekkende eigenschappen van deze grondstoffen zorgen ervoor dat we ook heel kwalitatieve producten met een minimum aan petrochemische bindmiddelen en titaan kunnen aanbieden. In de toekomst wordt dit pad verder verkend, o.a. door de research naar biobased bindmiddelen.

Maatschappij 4

Erkende labels: Erkende labels geven de duidelijke boodschap en het bewijs dat een product voldoet aan bepaalde milieu- en gezondheidsnormen die nog strenger zijn dan het wettelijk kader. Bepaalde van onze producten voldoen reeds aan het Europees Ecolabel en aan het Indoor Air Quality A+label. In de toekomst zullen we daar meer en meer de focus op leggen.

Wil je hier meer over weten?

Het duurzaamheidsverslag van BOSS paints biedt jou een unieke blik in het hart van onze onderneming. Meer uitleg vind je hier

LR_BOSS_DZHverslag-2022_07112022.pdf